Leden 2010


Japonsko-český slovník H/2

25. ledna 2010 v 22:00 | Jablik |  japonština
haigozastaralé slovo
haigozáda, zadek, zadní strana
haigókombinace, harmonie (haigósuru = kombinovat)
haigunporažená armáda
haihakuvážený pane (záhlaví dopisu)
haihinodpad, sběrné suroviny
haihíruboty s vysokými podpatky
haihondistribuce knih
haiinpříčina porážky
haiirošedá barva (haiirono = šedý)
haijápronajaté auto
haijakuobsazení (role) (haijakusuru = obsadit roli; mazuihaijaku = špatně obsazená role)
haijúherec
haikapodřízený, přívrženec
haikáturista
haikakipohrabáč
haikanzastavení vydávání (haikansuru = zastavit vydávání; haikansaretazašši = zaniklý časopis)
haikaranaelegantní, švihácký
haikecušóotrava krve
haikeivážený pane / paní (záhlaví dopisu)
haikeipozadí, podpora
haikekkakuTBC plic
haikenvidět uctivě (haikensuru)
haikivýfuk
haikizrušení, odstranění
haikibucuodpad
haikigasuvýfukové plyny
haikikanvýfuk (zařízení)
haikingupěší turistika (..niiku = jít na výlet)
haikjúdistribuce, příděl (haikjúsuru = dát na příděl)
haikjúhinzboží na příděl
haikuhaiku (sedmnáctislabičná báseň)
haimenzadní strana
hainekkuupnutý až ke krku (hainekkunosétá = svetr až ke krku)
haininzpronevěra
hainjómočení (hainjósuru = močit)
hairecuuspořádání (hairecusuru = uspořádat, seřadit)
hairjoohled, starost (hairjosuru = starat se)
hairuvstoupit
haiseninstalování elektřiny (haisensuru = instalovat elektřinu)
haisenprohraná válka (haisensuru = prohrát válku)
haisoztracený případ, prohraný proces (..ninaru = prohrát proces)
haisóhaisósuru = být zahnán na útěk
haisóhaisósuru = poslat (zásilku)
haisokkusupodkolenky
haisuiodpadní voda
haisuivyčerpat vodu, odvodnit
haisuizásobovat vodou
haisuikanvodovodní trubka
haisuikandrenážní trubka
haisuruzrušit, sesadit, přerušit
haisururizdělit, seřadit
haisuruodmítnout
haišazubní lékař, zubař
haišaporažený
haišakuhaišakusuru = vypůjčit si
haišizrušení
haišicupracovní neschopnost (haišicuša = invalida)
haišucuvypouštění (haišucusuru = vypouštět, vyměšovat)
haitabolest zubů
haitacudoručení (haitacusuru = doručit)
haitacunindoručovatel (júbinnohaitacunin = listonoš)
haitacurjópoplatek za donášku
haitacusakimísto doručení, adresát
haitaihaitaisuru = dát se na ústup, prohrát, být poražen
haitatekivýlučný
haitóvážený pane (záhlaví odpovědi na dopis)
haitópodíl, dividenda (haitósuru = vyplatit dividendy)
haitokunemorálnost
haiueidálnice
haizanporažený (haizanno)
haizanheivoják poražené armády
haizanšaneúspěšný člověk
haizarapopelník
haizóplíce
haizokupřidělení (haizokusuru = přidělit)
hajauž, nyní
hajaaširychlým krokem (hajaašide)
hajabajačasně, rychle (hajabajato)
hajabamairaná rýže
hajadžinipředčasná smrt
hajaganepoplašný zvon (..woucu = zvonit / bít na poplach)
hajagawarirychlá změna
hajairychlý, brzký
hajakurychle, brzy
hajakuvypovězení smlouvy, porušení slibu
hajakubezvýznamná role (..wosuru = hrát bezvýznamnou roli)
hajakučirychlá řeč (..nihanasu = mluvit rychle)
hajamarupospíchat (hajamatta = spěšný)
hajamedříve, předem, rychleji (hajameni)
hajameruuspíšit, zrychlit
hajanehajanesuru = jít brzy spát
hajanomikomiukvapený závěr
hajaokiranní ptáče (hajaokisuru = brzo vstávat)
hajarimóda, módnost
hajarikazeepidemie chřipky
hajarikkopopulární postava
hajarikotobamódní slovo
hajarubýt v módě (hajattekuru = přicházet do módy; hajaranakunaru = vycházet z módy)
hajarubýt netrpělivý
hajasarychlost, časnost
hajaserychlý proud, peřeje
hajasupěstovat (kučihigewo.. = nechat si narůst knírek)
hajašiháj, lesík
hajašiorchestr tradiční japonské hudby
hajawazarychlá práce, trik
hakahrob, náhrobek (..wotateru = postavit náhrobek; ..ninemuru = ležet v hrobě)
hakabahřbitov
hakabakašiirychlý, příznivý
hakadorudělat pokroky
hakaizničení, zkáza (hakaisuru = zničit)
hakaišináhrobek
hakakuvýjimka (hakakuno = výjimečný)
hakamahakama (část slavnostního kimona v podobě kalhot)
hakamairinávštěva hrobu
hakanaiprchavý, pomíjivý (hakanaidžinsei = pomíjivý lidský život; hakanainozomi = marná naděje)
hakanamuztratit naději
hakarairozhodnutí, opatření
hakaraurozhodnout
hakarazumonáhodou, neúmyslně (hakarazumosuru = udělat náhodou)
hakarizničení, zkáza
hakariváhy (..nikakeru = zvážit)
hakarimíra, váha (hakariuri = prodej na váhu)
hakarigotozáměr, lest
hakariširenainesmírný, nekonečný, neměřitelný
hakariuriprodej na váhu
hakaruměřit, vážit
hakaruplánovat, usilovat (džisacuwo.. = plánovat sebevraždu, pokusit se o sebevraždu)
hakaruporadit se, konzultovat
hakasedoktor, profesor
hakaseronbundisertace
hakeštětka, smetáček
hakeodtok, odbyt (..gajoi = dobře odtékat, jít na odbyt)
hakegučivýtok, odbytiště
hakenvyslání (hakensuru = poslat, vyslat; taišiwohakensuru = akreditovat velvyslance)
hakerutéci, jít na odbyt
hakizrušení (hakisuru = zrušit; genhankecuwohakisuru = zrušit původní rozsudek)
hakictižádost (hakinoaru = ctižádostivý)
hakiacumerusmést na hromadu
hakidasuvyplivnout
hakihakihbitě (hakihakito)
hakikepocit zvracení
hakimonoobuv
hakjokukatastrofa (hakjokutekina = katastrofální)
hakjokutekinakatastrofální
hakjúšíření (hakjúsuru = šířit se, ovlivňovat)
hakkavznícení (hakkasuru = vznítit se; hakkašijasui = hořlavý, snadno vznětlivý)
hakkamáta, mentol
hakkaizahájení schůze (hakkaisuru = zahájit schůzi)
hakkakuobjevení, odhalení (hakkakusuru = odhalit)
hakkakuosmiúhelník, badyán
hakkanpublikování (hakkansuru = publikovat)
hakkanpocení (hakkansuru = potit se)
hakkecubjóleukémie
hakkekkjúbílé krvinky
hakkenobjev
hakkenbucuvynález, nález
hakkenšavynálezce
hakkihakkisuru = projevit, ukázat
hakkinplatina
hakkirijasně, zřetelně, přesně
hakkjópomatenost (hakkjósuru = zbláznit se; hakkjóšita = bláznivý)
hakkjúnízký plat
hakkóuveřejnění, vydání
hakkókvašení (hakkósuru = kvasit)
hakkózáření (hakkósuru = zářit)
hakkóvstoupení v platnost (hakkósuru = vstoupit v platnost)
hakkónešťastný (hakkóno)
hakkóbusúnáklad, počet vydaných výtisků
hakkocukostra
hakkóninnakladatel, vydavatel
hakkóšovydavatelství
hakkucuhakkucusuru = vykopat, objevit (kofunwohakkucusuru = vykopat starou hrobku)
hakokrabice
hakobehvězdice
hakoberahvězdice
hakobipřeprava, opatření, krok, pokrok, stadium (..wocukeru = učinit opatření)
hakobidasuvynést
hakobikomupřinést
hakobisaruodvézt
hakobuvozit, dopravovat
hakoniwaminiaturní zahrádka
hakozumekrabicový, uložený / balený v krabici
hakuvyplivovat, zvracet (čiwo.. = chrlit krev, plivat krev; ikiwo.. = vydechnout)
hakuzametat (jukawo.. = zametat podlahu)
hakunatáhnout si, obout se, obléknout se (kucuwo.. = obout / natáhnout si boty)
hakufólie (kinpaku = zlatá fólie)
hakuaidobročinnost, filantropie
hakubokukřída
hakubucupřírodní vědy
hakubucugakupřírodní vědy
hakubucugakušapřírodovědec
hakubucukanmuzeum
hakučiidiot
hakučólabuť
hakučúza bílého dne (hakučúni)
hakudónikl
hakudžinběloch
hakudžópřiznání (hakudžósuru = přiznat se)
hakudžónabezcitný (hakudžónakotowosuru = chovat se bezcitně)
hakugaiútisk (hakugaisuru = utiskovat; ..woukeru = být utiskován)
hakugaišautlačovatel
hakugakuučenost
hakuganšihakuganšisuru = hledět bez zájmu
hakuhacušedivé vlasy, bílé vlasy
hakuhjótenký led
hakuibílý oděv, bílý plášť
hakujakunaslabý (išihakujakudearu = mít slabou vůli)
hakumaičištěná rýže
hakunecuhakunecusuru = rozžhavit se do běla
hakuraiimportovaný (hakuraino)
hakurankaivýstava (bankokuhakurankai = Světová výstava Expo)
hakurjokusíla, elán
hakusaičínské zelí
hakusuruzískat, dosáhnout (meiseiwo.. = získat slávu)
hakusuruzískat, dosáhnout (meiseiwo.. = získat slávu)
hakušaostruhy
hakušabílý písek
hakušakuhrabě
hakušakufudžinhraběnka
hakušidoktor (Tanakahakuši = Dr. Tanaka)
hakušibílý (čistý) papír
hakušiinindžóneomezená plná moc
hakušikiučenost (hakušikina = učený)
hakušironbundoktorská práce
hakušobílá kniha
hakušokubílá barva
hakušupotlesk (hakušusuru = tleskat)
hamapobřeží, pláž
hamabepobřeží, pláž
hamaguriškeble, lastura
hamajašíp hamaja (talisman prodávaný na Nový rok v šintoistických svatyních)
hamakidoutník
hamaruhodit se
hameobtížná situace, obložení
hamecuzničení, zánik (hamecusuru = zničit)
hameitadřevěné obložení
hamekomizasazení, vložení (hamekomino = vsazený, vestavěný)
hamekomuzasadit, nasadit
hameruzasadit, navléknout (tebukurowohameru = navléknout si rukavice)
hamigakizubní pasta
hamigakikozubní pasta
hamončeření, kruhy na vodě
hamonexkomunikace (hamonsuru = exkomunikovat)
hámonikaharmonika
hamononožířské zboží
hamonojanožířství
hamušunka
hamusutákřeček
hanvydání (knihy) (dainihan = druhé vydání)
hanpečeť, razítko (..woosu = zapečetit, orazítkovat)
hanvzor, příklad (..wošimesu = být vzorem)
hanpolovina (hanniči = půl dne; sandžihan = půl čtvrté)
hanfeudální rod / klan
han ~proti ~ (hanseifutó = protivládní strana)
hanakvětina, květ
hananos, chobot
hanahlen (..wokamu = smrkat; ..wosusuru = posmrkávat)
hanabanašiinádherný
hanabasamizahradnické nůžky
hanabaširanosní přepážka
hanabatakekvětinová zahrada
hanabiohňostroj
hanabiraokvětní lístek
hanacupustit, vypustit (inuwo.. = pustit psa; hiwo.. = zapálit)
hanadžikrvácení z nosu (..gaderu = krvácet z nosu)
hanafudajaponské hrací karty (soubor 48 karet v 12 řadách po 4 kartách s obrazy květin a stromů)
hanagamipapírové kapesníky
hanagatahvězda, populární osobnost
hanahadavelmi
hanahadašiiobrovský (hanahadašiiacusa = obrovské horko)
hanahigeknír
hanajakvětinářství
hanajakanajasný, veselý (hanajakanairo = jasná barva)
hanajomenevěsta (uraretahanajome = Prodaná nevěsta)
hanakagokvětinový koš
hanakazerýma (..wohiku = dostat rýmu)
hanakotobakvětnatý jazyk
hanakusonosní hlen
hanamipohled na květy
hanamičikvětinová cesta (v divadle kabuki)
hanamukedárek na rozloučenou
hanamukoženich
hanaořemínek na sandálech
hanareoddělená místnost
hanarebanareoddělený (hanarebanareno)
hanaredžimavzdálený ostrov
hanareruvzdálit se, odděleně, nezávisle, osvobodit se
hanareruoddělit se, opustit, být vzdálen (sekiwo.. = odejít, vzdálit se z místa)
hanareteodděleně, nezávisle
hanarewazatrik, kouzlo (..woendžiru = předvést trik)
hanaserumoci hovořit, umět mluvit, být vnímavý
hanasumluvit
hanasuoddělit, rozdělit
hanasupustit (inuwo.. = pustit psa; tewohanašinasai = pusť se!)
hanašivyprávění
hanašiaivyjednávání, domluva (..wosuru = pohovořit si)
hanašiaitespolečník
hanašiaudomluvit se
hanašiburizpůsob mluvení
hanašigaihanašigainisuru = pást, pustit na pastvu
hanašigoehlasy, rozhovor (..gasuru = je slyšet rozhovor)
hanašikakeruoslovit
hanašikomuvést dlouhý rozhovor
hanašikotobahovorové slovo, hovorová řeč
hanašitemluvící člověk, mluvčí, řečník
hanašizukipovídavý, hovorný (hanašizukino)
hanašóbukosatec
hanatabakytice
hanauriprodavač květin
hanaurimusumekvětinářka
hanawavěnec (..wosonaeru = položit věnec)
hanazakarihanazakaridearu = být v rozkvětu
hanazonokvětinová zahrada
hanazuračenich
hanbadělnická ubytovna, noclehárna
hanbágákarbanátek, hamburger
hanbaiprodej (hanbaisuru = prodávat)
hanbaininprodavač
hanbecurozlišování (hanbecusuru = rozlišovat)
hanbjóninchuravý člověk
hanbunplovina
hancukipůlměsíc, polovina měsíce
handapájka (handazukenisuru = sletovat)
handagotepáječka
handanposouzení, rozhodnutí (..wokudasu = rozhodnout)
handikjappuhandicap (..wocukeru = handicapovat)
handóreakce (handósuru = reagovat; handóde = jako reakce)
handobaggukabelka
handobóruházená
handokudešifrování (handokusuru = přečíst, dešifrovat)
handorudržadlo, klika, volant
handóšugišareakcionář
handžisoudce
handžórozkvět (handžósuru = vzkvétat)
handžukunaměkko, nezralý (handžukunotamago = vejce naměkko)
hanepéřový míček pro hru hanecuki
haneskvrna (..woageru = postříkat)
hanekřídlo, péro, peří (..wotatamu = složit křídla; ..wohirogeru = roztáhnout křídla)

obrázky

14. ledna 2010 v 19:14 | niki-chan, Jablik

Japonsko-český slovník H/1

4. ledna 2010 v 21:08 | Jablik |  japonština
hakraj, okraj
hazub (..wonuku = vytrhnout zub; ..womigaku = čistit si zuby; ..wokuišibaru = zatnout zuby)
haostří (naifunoha = ostří nože; ..wocukeru = naostřit; nibuiha = tupé ostří)
halist (stromu)
haškola, směr, skupina (hošuha = konzervativci)
haarikřídlatý mravenec
habašířka (..nohiroi = široký; ..nosemai = úzký)
habahiroiširoký, rozsáhlý
habakariostýchavost (habakarinagara = dovolte,abych ~)
habakaruostýchat se
habamuzabraňovat, překážet
habatakimávání křídly (habatakisuru = mávat křídly)
habatakumávat křídly
habatobiskok do dálky
habukušetřit, redukovat (temawo.. = šetřit námahu; džikanwo.. = šetřit čas)
haburašikartáček na zuby
haburihaburigajoi = mít velký vliv, být oblíbený
hacu ~první, časný (hacujuki = první (letošní) sníh
hacuakičasný podzim
hacuannávrh (hacuansuru = podat návrh)
hacubaiprodej (hacubaisuru = prodávat)
hacubjóonemocnění (hacubjósuru = onemocnět)
hacubutaiprvní vystoupení, debut
hacudenvýroba elektřiny, odeslání telegramu
hacudenkidynamo
hacudenšoelektrárna
hacudópohyb (hacudósuru = pohybovat (se), použít)
hacudókimotor
hacudžóříje (hacudžósuru = být v říji)
hacugaklíčení (hacugasuru = klíčit, vyrážet)
hacugenprojev, prohlášení (hacugensuru = vyslovit se; ..wojurusu = udělit slovo)
hacugenkenprávo projevu (..woeru = dostat slovo)
hacuginávrh (hacugisuru = navrhovat)
hacuhivýchod slunce na Nový rok
hacuikurůst, vývoj (hacuikusuru = růst) (hacuikunoosoikodomo = opožděné dítě)
hacujukiprvní sníh (hacu - první, začátek)
hacukadvacátého
hacukadaikonředkvička
hacukanezumimyš
hacukóenprvní veřejné představení, premiéra
hacukoiprvní láska
hacumeivynález
hacumeišavynálezce
hacumimihacumimida = to slyším poprvé
hacumódeprvní návštěva svatyně na Nový rok
hacumonoprvní raná zelenina / ovoce
hacunecuhorečka (hacunecusuru = mít horečku)
hacuonvýslovnost (hacuonsuru = vyslovovat)
hacuongakufonetika
hacureiúřední oznámení / nařízení (hacureisuru = vydat nařízení)
haččakuodjezd a příjezd
haččakuhjójízdní řád
haččiokénko, vikýř
haččózručnost, zručný
haččúobjednání (haččúsuru = objednat)
hačimísa, miska
hačiosm (ve složeninách)
hačivčela
hačigacusrpen
hačimakičelenka
hačimentaiosmistěn
hačimicuvčelí med
hačimirikameraosmimilimetrová kamera
hačinosuúl
hačóvlnová délka
hačúruiplazi
hadakůže, pokožka
hadagispodní prádlo
hadakanahý, holý (hadakanošima = holý ostrov)
hadakadenkjúholá žárovka
hadakaikkans prázdnou kapsou (hadakaikkande)
hadakajamalysá hora, holá hora
hadakerurozhalit, otevřít
hadamitělo
hadanrozkol
hadašibosé nohy (hadašide = na boso)
hadenakřiklavý, nápadný
hadóvlnění (hadósuru = vlnit se)
hádorupřekážkový běh
hádorurésupřekážkový běh
hádoweahardware
hadžistud, ostuda
hadžikeruvyrazit, násilím otevřít
hadžimaruzačínat se
hadžimezačátek
hadžimemašitetěší mě (při prvním představení)
hadžimeruzačínat
hadžimetepoprvé
hadžiraiostych
hadžirauostýchat se, stydět se
hadžirustydět se
hadžiširazunestydatý
hadžóvlnitý, zvlněný (hadžóno)
haemoucha
haerurůst (kusagahaeru = tráva roste)
haeruzářit, třpitit se
haetatakiplácačka na mouchy
haetorigamimucholapka
háfutaimupoločas
hagajuibýt netrpělivý
hagakikorespondenční lístek
haganeocel
hagareruodtrhnout se, odloupnout se
hagasustrhnout, sloupnout
hagepleš
hageatamaplešatá hlava
hagejamalysá hora
hagemasupovzbuzování
hagemipovzbuzení, podnět (..ninaru = být podnětem; ..wocukeru = povzbudit)
hagemuusilovat
hagerustát se holým, plešatět
hageruodloupnout se, vyblednout
hagešiiprudký, silný (hagešiiacusa = hrozné horko)
hagetakasup
hagitorustrhnout
hagoitadřevěná pálka pro hru hanecuki
hagustrhnout
hagukidáseň
hagukumuživit, podporovat
hagurakasuvyhnout se (hentówo.. = vyhnout se odpovědi)
hagureruztratit se, zabloudit
hagurumaozubené kolo
hahamoje matka
hahaojamatka
hahenúlomek, střep
haiano
haizárodek
haipopel
haiplíce
haičíška (numerativ pro číše)
haianodmítnutý návrh (haiannisuru = odmítnout návrh)
haibjóplicní onemocnění
haibokuporážka (haibokusuru = prohrát)
haibokušugidefetizmus
haibóruwhisky se sodou
haibucuodpadky
haibunrozdělení (haibunsuru = rozdělit, přidělit)
haičiuspořádání, rozmístění (haičisuru = uspořádat)
haidenzásobování elektrickou energií
haidokučtení (skromě) (haidokusuru = číst (skromné sloveso))
haidžakkuúnos (letadla) (..hannin = únosce)
haidžininvalida
haidžinbásník haiku
haidžovyloučení, odstranění (haidžosuru = vyloučit)
haieiplavání na znak (haieisuru = plavat na znak)
haiekiodpadní voda
haienkouř, zplodiny
haienzánět plic
haifurozdělení (haifusuru = rozdělit, přidělit)
haifukuvážení (záhlaví dopisu)
haifunpomlčka
haigotýl, zázemí (haigoni = v pozadí)

konec roku aneb Silvestr

1. ledna 2010 v 0:00 | niki-chan, Jablik |  oznámení
Tak a je tu silvestr a s ním konec roku. Ani nevím jestli se mám těšit na nový rok nebo ne. Nic hezkého mě v něm totiž nečeká ikdyž vás možná ano. Tak nač se to kazit hloupými úvahami a s plna hrdla si to užívat. Já a Jablik vám přejí šťastný nový rok 2010.